Adam Dębowski

Doktor Adam Dębowski, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończył Curriculum Endodontyczne i jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów, ale największy nacisk kładzie na rozwój w kierunku protetyki stomatologicznej, koncentrując się na estetycznej i funkcjonalnej rekonstrukcji zgryzu.

Doktor Adam stale podnosi swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych specjalistycznych szkoleniach, kursach i konferencjach.

Poza pracą zawodową doktor Adam jest entuzjastą sportu, w szczególności piłki nożnej, boksu i tenisa. Pasjonuje się również motoryzacją i uwielbia dalekie podróże.